Biznes

Cięcie laserem

Cięcie laserem

Współcześnie w zakładach przemysłowych powszechnie przeprowadza się termiczną obróbkę różnych materiałów. Dużą popularnością cieszy się zwłaszcza cięcie laserem, które gwarantuje uzyskanie niezwykle precyzyjnego rezultatu końcowego. Dzięki zastosowaniu skoncentrowanej wiązki elektromagnetycznej możliwe jest znaczne skrócenie całego procesu, zniwelowanie kosztów finansowych oraz wdrożenie produkcji seryjnej.

Kilka kluczowych technik

Cięcie laserem rozpoczyna się zawsze od ustawienia prawidłowych parametrów użytkowych maszyny CNC. Odpowiada za to oczywiście operator wyznaczony do obsługi sprzętu. Następnie skupiona wiązka laserowa zostaje skierowana na konkretną powierzchnię przeznaczoną do obróbki. Elektrony znajdujące się w danym obiekcie absorbują energię, co skutkuje wprawieniem ich w drgania. Prowadzi to bezpośrednio do nagłego wzrostu energii cieplnej, która bardzo skutecznie topi materiał. Powstaje w ten sposób swoisty kanał parowy. W dalszej kolejności cięcie odbywa się na całej długości elementu według zaprogramowanego wcześniej projektu. Należy w tym miejscu dodać, że w zakresie omawianej obróbki istnieją trzy odmienne techniki. Pierwsza z nich opiera się na zjawisku sublimacji, czyli zmianie stanu skupienia ze stałego w gazowy. Druga z kolei polega na wytapianiu poprzez oddziaływanie silnej energii, natomiast trzecia koncentruje się stricte na wypalaniu z wykorzystaniem ponadprzeciętnie wysokiej temperatury. Niezależnie od wybranej metody, cięcie laserem musi przebiegać w towarzystwie gazu obojętnego (argonu, azotu, tlenu itp.), gdyż wydmuchuje on fragmenty materiału ze szczeliny.